Sezamie.pl – bogactwo informacji

Konfiguracja poczty dla użytkowników domeny note.pl

Poczta poprzez stronę WWW dostępna jest
pod adresem: poczta.note.pl

 

Dane konfiguracyjne dla programów pocztowych:

Połączenie z szyfrowaniem transmisji – protokołem TLS (SSL)

Serwer poczty IMAP: s71.linuxpl.com port 993

Serwer poczty przychodzącej (POP3): s71.linuxpl.com port 995

Serwer poczty wychodzącej (SMTP): s71.linuxpl.com port 465
(należy włączyć autoryzację SMTP – podawanie hasła podczas wysyłania poczty)

Użytkownik (adres e-mail, a więc przykładowo): uzytkownik@sezamie.pl

Hasło: podane SMS-em przez administratora serwera

 

Połączenie bez szyfrowania transmisji
Pomimo trochę łatwiejszej konfiguracji programów pocztowych dla połączeń z transmisją nieszyfrowaną – zdecydowanie odradzamy ten sposób odbierania i wysyłania poczty. Jeśli korzystają Państwo z internetu bezprzewodowego hasło do skrzynki pocztowej może być wówczas przechwycone przez osoby nieupoważnione.
Serwer poczty IMAP: note.pl port 143
Serwer poczty przychodzącej (POP3): note.pl port 110
Serwer poczty wychodzącej (SMTP): note.pl port 587 (lub 25 – niezalecany)
Użytkownik (adres e-mail, a więc przykładowo): uzytkownik@sezamie.pl
Hasło: podane SMS-em przez administratora serwera sezamie.pl